Jak obniżyć koszt prac renowacyjnych?


Jak obniżyć koszt prac renowacyjnych?
2019-01-23
Dodatkowe nakłady na analitykę i diagnostykę budowlaną mogą pozwolić na obniżenie ogólnych kosztów prac renowacyjnych, jeszcze przed podjęciem właściwych działań naprawczych.

Konieczność ich poniesienia nie powinna być więc postrzegana jako finansowy balast i zbędny wydatek, lecz jako szansa na późniejszą redukcję całkowitych kosztów naprawy.

Przeczytaj również:

Zanim omówimy tutaj cele i poszczególne etapy całkowite diagnostyki budowlanej, trzeba tu przypomnieć dwie ważne konkluzje:

  • Teoretyczne podstawy transportu wilgoci nie zostały jeszcze do - statecznie zbadane i rozwinięte. Jak do tej pory nie udały się próby przeniesienia kompletnej teorii kapilarnego transportu wody na praktyczne warunki panujące w rzeczywistych budowlach. Największy problem polega na uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na kapilarne przewodnictwo w niejednorodnym, obciążonym (zanieczyszczonym) solami murze.

  • Z powodu kompleksowości zagadnienia i wielostronności potencjalnych czynników, działających w obciążonym wilgocią i solami murze, w przeszłości zawsze sprawiało problemy rozwinięcie jednolitego, uniwersalnego zbioru reguł dotyczących omawianej problematyki. Nie istnieje więc żadna systematyka kompleksowej diagnostyki budowlanej w tym zakresie, czy to w formie wskazówek, przepisów, czy podręcznika.


Z tego też powodu WTA podejmuje od początku lat dziewięćdziesiątych wysiłki, zmierzające do opracowania instrukcji, której celem byłoby udzielenie inwestorom pomocy w podjęciu właściwych decyzji o do działai1 naprawczych, przedstawienie metod diagnostyki budowlanej. wskazanie schematu działania dla właściwego rozpoznania i oceny stanu budynku i jego uszkodzeń, i tym samym stworzenie solidnych podstaw i wykonanie niezbędnej pracy wstępnej dla fachowego zaplanowania naprawy.Krok 1

Oględziny (wizja lokalna)
Określenie niezbędnych do przeprowadzenia badań i oszacowanie ich kosztów

Krok 2

Inwentaryzacja obiektu, klasyfikacja i opis uszkodzeń (anamneza)
Analiza dokumentacji i materiałów archiwalnych

Krok 3

Plan badań i ich metodyka
Określenie sposobu postępowania, wybór metod badań, koszty badań i diagnozy, szkice i obmiar robót

Krok 4

Badania przeprowadzane na miejscu i laboratoryjne
Rodzaj muru, wymiary, struktura, parametry materiałów budowlanych, obciążenie wilgocią i solami


Krok 5
 

 

Ocena wyników badania i diagnoza


Krok 6

 

Planowanie działań naprawczo-renowacyjnych


Najpierw konieczne jest dokonanie wstępnych oględzin, które pozwolą na wstępne określenie niezbędnych do przeprowadzenia badań. Na podstawie tego można oszacować i skalkulować koszty przeprowadzenia badania i diagnozy. Następnie przeprowadza się inwentaryzację obiektu, opis jego stanu technicznego i analizą uszkodzeń: sporządza się fotografie i rysunki budynku oraz jego uszkodzeń, przeprowadza na miejscu proste badania. Analiza stanu i jego uszkodzeń może obejmować jeden lub więcej spisów, przeprowadzanych z różnych punktów widzenia (uszkodzenia - opis i analiza, materiały budowlane - inwentaryzacja istniejącego stanu rzeczy). Często wystarczy już szkicowe albo fotograficzne ujęcie obszarów uszkodzeń, zaznaczenie obszarów zawilgoceń albo wykwitów solnych. Obok wizualnej oceny powinny zostać przeprowadzone na miejscu proste badania. Inwentaryzacja i opis stanu technicznego oraz analiza uszkodzeń jest wraz z anamnezą ważną przesłanką dla zaplanowania badań. Anamneza dostarcza przy tym ważnych wskazówek i informacji co do historii budynku. W celu jej ustalenia można wykorzystać: archiwalia, dokumenty budowy, rysunki i materiał zdjęciowy, rachunki, historię użytkowania budynku, literaturę itp.

Artykuł został opracowany przez firmę Futuro – metody osuszania ścian fundamentowych.Nadesłał:

slawek

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl